Lưu trữ thẻ: PHÂN PHỐI VANG Ý GIORDANO 96 RẺ NHẤT

vang ý Giordano 99, Giordano 96 rẻ nhất

Giordano 99 Xuất xứ : Puglia – Italia Giống nho: Primtivo Nồng đồ; 15% alc...

0976416626