HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

  1. Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại cơ sở của HAMRUOU.VN
  2. Thanh toán chuyển khoản nhằm tiết kiệm thời gian đi lại quý Khách có thể thanh toán chuyển khoản theo một trong các tài khoản sau. Khi thanh toán ” vui lòng ghi rõ TÊN + THANH TOÁN CHO ĐƠN HÀNG NÀO ” và thông báo qua điện thoại cho chúng tôi sau khi đã chuyển khoản xong.
0976416626

ĐẶT HÀNG